Klimatkompensation

TUI arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och stärka turismens positiva effekter, men resande medför liksom många andra aktiviteter utsläpp av växthusgaser. TUI i Norden har valt att klimatkompensera för utsläpp vi i dagsläget inte kan förhindra.

Hur klimatkompenserar man på TUI

Klimatkompensation innebär att växthusgaser som släpps ut på ett ställe förebyggs någon annanstans, genom att möjliggöra ett eller flera projekt som minskar utsläpp av växthusgaser.

Så klimatkompenserar vi din resa

TUI i Norden har valt att investera i projekt som genererar energi från sol, vind, vatten och biogas i Indien, Thailand och Vietnam, i regioner där fossil energi som kolkraft istället hade använts, vilket medför höga utsläpp av växthusgaser. Utöver klimatnyttan bidrar projekten till många andra hållbarhetsmål såsom utbildning, arbetstillfällen och investeringar i lokal infrastruktur.

Dina garantier för klimatnytta

TUI i Norden samarbetar med South Pole, en ledande utvecklare av globala utsläppsminskningsprojekt för frivillig kompensation.

Titta gärna på South Poles film om klimatkompensation:

TUI i Norden har valt projekt inom ramen för FN:s Clean Development Mechanism (CDM), ett ramverk definierat under Kyoto-protokollet som syftar till att stimulera investeringar i utsläppsminskningsprojekt och hållbar utveckling i utvecklingsländer. Projekten och den löpande övervakningen av reduktionsenheter valideras och bekräftas av oberoende revisorer. Ett viktigt kriterium är additionalitet, vilket innebär att projektet inte hade kunnat genomföras utan intäkterna från försäljningen av klimatkompensation.

De projekt TUI i Norden har valt att investera i uppfyller dessutom kriterierna för Gold Standard, en kvalitetsstandard som stöds av fler än 80 miljöorganisationer. Oberoende granskningsorgan kontrollerar att projekten uppfyller kriterierna enligt Gold Standard och därmed att de också möter krav avseende socialt ansvar och hållbar utveckling.

Så beräknar vi klimatpåverkan

TUI i Norden klimatkompenserar fr.o.m. 1 maj 2019 för växthusgasutsläpp (CO2-ekvivalenter) från bränsleförbrukningen på TUI:s egna flygplan, exklusive höghöjdseffekt. Flygningar med andra bolag klimatkompenseras inte. Utsläppsberäkningarna för flyget sker kontinuerligt och revideras av PwC en gång per år, i slutet av räkenskapsåret. Klimatkompensationen omfattar även nordiska kunders hotellvistelser på TUI hotels and resorts, internationella koncepthotell samt Blue Star hotell med avseende på utsläpp orsakade av energikonsumtion (el, värme och fordonsbränsle). Utsläppsberäkningarna för hotellvistelser baseras på det genomsnittliga utsläppet per gästnatt på TUI hotels and resorts och internationella koncepthotell för föregående räkenskapsår. Vi kompenserar också för energikonsumtionen på våra nordiska kontor och våra egna tjänsteresor med flyg.

TUI i Norden kommer inte att klimatkompensera för utsläppsökningar orsakade av händelser utanför vår kontroll, såsom förändrade flygrutter på grund av politisk konflikt eller krig, naturkatastrofer eller annan händelse som potentiellt kan påverka våra rutter, flygplan i bruk eller hotellens utsläpp. TUI i Norden kommer heller inte att klimatkompensera flygningar som ursprungligen varit planerade med flygplan från TUI Fly Nordic eller TUI Airways och som av någon förutsedd eller oförutsedd anledning ändrats till ett annat flygbolag.

Här kan du läsa mer om våra klimatkompenserade resor och hotell.