Skydd av barn

Vi på TUI anser att rese- och turismindustrin har en viktig roll i att skydda barns rättigheter. TUI är medlem i the Child-Protection Code (www.thecode.org), en oberoende organisation som övervakar och stödjer våra barnskyddsaktiviteter. 1997 inledde TUI (då Fritidsresor), som enda charterarrangör, ett samarbete med ECPAT och var sedan med och skapade the Code, som baseras på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och FN:s barnrättskonvention.

Vi genomför regelbundet utbildning om skydd av barn för medarbetare som arbetar för TUI på våra destinationer, för att de ska kunna identifiera situationer där barn kan behöva skydd och rapportera till relevanta organisationer. Som en del av kontrakten med de hotell vi samarbetar med, ställer vi krav på att de ska ha rutiner för skydd av barn och förebygga mänsklig exploatering inom ramen för sin verksamhet.

Som turist kan du hjälpa till. Om du under din semester misstänker att ett barn är utsatt för risk för övergrepp, informera din reseledare, anmäl till den lokala polisen eller på www.reportchildsextourism.eu. Undvik att köpa varor och tjänster av barn. Att köpa varor och tjänster av barn gynnar barnarbete och minskar barnens möjlighet att gå i skolan.

the code LOGO