TUI Care Foundation

TUI Care Foundation stödjer projekt som stärker turismens positiva effekter. Projekten syftar till att ge den yngre generationen bättre förutsättningar genom utbildning, att främja miljö- och djurskydd och att bidra till välmående destinationer runtom i världen. På så sätt kan lokalsamhället dra än mer nytta av turismen.

Med säte i Nederländerna arbetar TUI Care Foundation globalt och agerar lokalt. Målet är att påverka utvecklingen i en långsiktigt hållbar riktning. Det sker genom starka partnerskap med lokala och internationella organisationer och genom att underlätta för resenärer att bidra till välgörande ändamål på sina destinationer.

Exempelvis har TUI Care Foundation ett väl etablerat samarbete med den globala barnrättsorganisationen Plan International. Tillsammans utvecklar de utbildningsinitiativ som ger utsatta ungdomar möjlighet att förändra sina liv genom att lära sig ett yrke och få en stärkt position på arbetsmarknaden. Samarbetet har ett särskilt fokus på unga kvinnor. Ett annat exempel är samarbetet mellan TUI Care Foundation och hållbarhetsorganisationen Rainforest Alliance som syftar till att utbilda ungdomar om miljöfrågor genom att distribuera utbildningsmaterial till lärare. Andra partnerskap inriktar sig på att koppla ihop turismen med lokalt entreprenörskap och hjälpa lokala leverantörer på destinationerna att nå den marknad turismen erbjuder.

Ge ett bidrag

Vill du ge ett bidrag? Gå in på TUI Care Foundations donationssida, välj ditt land och betala med kreditkort i din lokala valuta. Hundra procent av donationerna går till partners och projekt, medan alla kostnader för stiftelsens verksamhet täcks av TUI som är stiftelsens grundare.

Se exempel på projekt i de blå rutorna. Mer information om stiftelsen och projekten finns på www.tuicarefoundation.com. Kanske finns ett TUI Care Foundation projekt på just din destination.