TUIs hållbarhetsstrategi

Turism är världens största arbetsgivare och bidrar till ca 1 av 11 jobb på jorden (källa: UNWTO) och det är viktigt att vi som researrangör i nära samarbete med våra partners också säkerställer att destinationerna utvecklas på ett hållbart sätt.

"Better Holidays, Better World" heter vår strategi som löper till 2020 och som fokuserar på tre områden: att minska klimatutsläpp, skapa förändring för människor och kunder samt vara en förebild i branschen.

Läs mer om de olika delarna i menyn till vänster