TUIs hållbarhetsstrategi

Turism är världens största arbetsgivare och bidrar till ca 1 av 10 jobb globalt (källa: UNWTO) och det är viktigt att vi som researrangör i nära samarbete med våra partners också säkerställer att destinationerna utvecklas på ett hållbart sätt.

Som ett företag med betydande klimatpåverkan är vi medvetna om behovet av att minska koldioxidutsläppen och vi kommer att fortsätta arbeta med att generellt minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi behöver fortsätta att sälja semesterupplevelser till blomstrande samhällen med vacker natur även i framtiden. Att stoppa klimatförändringar är alltså på lång sikt avgörande för vår bransch som helhet. Det är också viktigt att det lokala samhället får ta del av fördelarna med turism i form av arbete och utbildningsmöjligheter, samt att mänskliga rättigheter skyddas längs hela värdekedjan.

Vårt hållbarhetsprogram omfattar flyg, hotell, kryssningar, kontor, butiker och marktransporter. Alla områden ingår i vår verksamhet och varje område har konkreta mål.

TUI-gruppen är en av världens ledande researrangörer och för oss betyder det att vi har ett unikt ansvar gentemot vår bransch. Vår roll i att driva hållbar turism är att hjälpa våra leverantörer och kunder att bli bättre, men också att påverka hela vår bransch mot ett mer hållbart sätt att arbeta.

TUI sitter bl.a. med i styrelsen för Global Sustainable Tourism Council (GSTC) och vi samarbetar med skolor, lokala och nationella myndigheter, icke-statliga organisationer och branschorganisationer för att stödja och utveckla en mer hållbar turism. Dessutom stödjer vi forskning och genomför egna studier tillsammans med branschaktörer inom olika områden.

Ett exempel är TIMM-rapporten om hur turismen påverkar våra destinationer, i detta fall med fokus på Cypern dit TUI årligen sänder ca 60 000 kunder.

Läs mer om studien (pdf).

"Better Holidays, Better World" heter vår strategi som löper till 2020 och som fokuserar på tre områden: att minska klimatutsläpp, skapa förändring för människor och kunder samt vara en förebild i branschen.

Här kan du läsa hela TUI Groups hållbarhetsstrategi och ladda ner den som en PDF eller ta del av TUI Groups årliga hållbarhetsrapport.