Så kan du påverka när du reser

När du söker efter din nästa semesterresa kommer du att göra en rad, ibland omedvetna, val och ställas inför en del frågor som påverkar både människor och miljö:

  • Har researrangören/flygbolaget en strategi för att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan?
  • Arbetar hotellet med hållbarhet?
  • Vilka arbetsförhållanden råder för hotellpersonalen?
  • Har researrangören kontrollerat att utflykter med djur följer en bra djurskyddspolicy?

Hållbarhet är ett komplext ämne men TUI vill vara en förebild när det gäller skydd av människor och miljö och eftersom vi är världens största reseföretag vill vi att du ska veta att vi har en strategi för att arbeta med hållbarhet.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur vi specifikt arbetar med hållbarhet på din resa. Om du ändå hittar något som du tycker vi kan göra bättre vill vi gärna ha din input så att vi kan fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete.