Flyg och utsläpp

Global uppvärmning och extrema väderfenomen rankades 2017 av World Economic Forum som den globala risk med störst påverkan och sannolikhet för att inträffa. Ett förändrat klimat där vår planets ekosystem överbelastas är ett reellt hot mot vår överlevnad på sikt.

Av TUI-gruppens koldioxidutsläpp står flyget för ca 82 % och även om vi mellan åren 2013-2015 minskade bränsleförbrukningen med ca 4 % per passagerarkilometer så är vårt huvudfokus att fortsätta reducera våra utsläpp bl.a. genom att säkra att vi har en modern och mer bränslesnål flygplansflotta.

sustainable-diagram-flyg-utslapp-tui-airlines
Diagrammet visar TUIfly Nordens bränsleeffektivitet uttryckt i gram koldioxid/passagerarkilometer (blå lånje) jämfört med snittvärdet för övriga flygbolag inom TUI-gruppen (grön linje) åren 2013-2016. Siffrorna är kontrollerade av extern revisor för att vara rättvisande. Läs mer hur vi räknar ut vår bränsleeffektivitet (pdf).

Boeing 787 Dreamliner

TUI-gruppen har Europas största Boeing 787 Dreamliner-flotta. Dreamlinern är Boeings modernaste trafikflygplan med både lägre bränsleförbrukning och bullernivåer än Boeings äldre trafikflygplan i samma storlek.

Winglets - bränslebesparande vingtoppar__

För närvarande har alla flygplan i nordiska TUIfly så kallade winglets, bränslebesparande vingtoppar som minskar bränsleförbrukningen med upp till fem procent. TUI var först i Europa med att använda tvådelade winglets som reducerade bränsleförbrukningen med upp till 2 extra procent, så kallade ”scimitar winglets”. På en flygning från Stockholm till Kap Verde sparar man strax under ett ton flygbränsle jämfört med ett flygplan utan winglets.

757 ecoDemonstrator samarbete med Boeing

Vi vill göra ännu mer i framtiden. NASA, Boeing och TUI har därför slagit sina kloka, innovativa huvuden ihop och tillsammans genomfört ett vetenskapligt samarbetsprojekt för att genom speciella testflygningar med en Boeing 757 utvärdera ny teknologi för att bl.a. försöka minska buller och koldioxidutsläpp.

Läs mer om projektet (på boeing.com).

Fler exempel på aktiviteter vi genomfört för att minska miljöpåverkan:

  • Driftseffektivitet så som enmotorig taxning, kontinuerlig nedstigning på tomgång inför landning och optimerad färdplanering.
  • Minskad vikt på flygplanen genom lättare vagnar och säten samt optimerad mängd vatten och produkter som vi tar ombord.
  • Effektivare underhåll genom ytmaterial såsom smutsavvisande färg och tätningsmedel, vilket minskar luftmotståndet för flygplanet.