Djurskyddsarbete

Djurskydd är en viktig fråga för oss på TUI. Vi och de större europeiska researrangörerna följer de globala riktlinjerna för djurskydd inom turism, ABTA Animal Welfare Guidelines for Animals in Tourism. Dessa har tagits fram i samråd med djurskyddsorganisationer, researrangörer, forskare, föreningar och icke-statliga organisationer över hela världen. I juni 2013 introducerades standarden vid ett event av Europeiska parlamentet, med stöd av TUI.

Sedan lanseringen har TUI dels inkluderat krav på att följa ABTA:s guidelines i våra kontrakt med arrangörer och dels genomfört kontroller på utflykter där djur förekommer med syfte att säkra att dessa följs. TUI har gett aktörer som inte lever upp till rätt nivå en chans att bättra sig och i enskilda fall valt att avsluta samarbetet.

Läs mer om djurskydd och ABTA Animal Welfare Guidelines for Animals in Tourism på abta.com.

Se filmen från lanseringen.

TUI tar bort elefantridning

Elefantridning är uteslutet ur TUIs utlfyktsprogram sedan 2016. Beslutet gällde hela TUI-gruppen och är taget för att istället stödja utflykter där elefanter kan upplevas i sin naturliga miljö.