Integritet & säkerhet

På denna sida kan du läsa mer om vår behandling av personuppgifter, användning av cookies och information du lämnar i samband med bokning av resa i dokumenten som finns på sidorna "Integritet & Säkerhet", "Personuppgifter", "Cookies" och När du köper en resa (”Dokumenten”).

När du bokar en resa på tui.se kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt TUIs regler för behandling personuppgifter som följer gällande lag.

Vi kommer att göra tillägg i Dokumenten, förnya och förbättra för att du som kund alltid skall veta vad vi samlar in för information och varför.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av Dokumenten. Vi rekommenderar därför att du besöker våra webbsidor regelbundet för att kontrollera om något har ändrats. Genom att du fortsätter att använda TUIs webbplats godkänner du dessa Dokument.

Om du har registrerat dig för ett personligt konto (”Min sida”) kommer vi att meddela dig ändringar i Dokumenten via e-post och även länka till den senaste versionen av det aktuella Dokumentet. Om du inte vill acceptera ändringen, kan du välja att frånträda Dokumentet i berörd del med verkan från den dag då ändringen ska träda ikraft utan någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse. Om du inte senast inom 30 dagar, från det att du har mottagit e-postmeddelande om ändringen, har meddelat oss att du motsätter dig ändringen eller du fortsätter att använda den berörda tjänsten efter det att ändringen har trätt ikraft, anses du ha accepterat ändringen.

Nedladdning av plug-ins eller annan mjukvara

Eftersom TUI bara länkar till information på externa företags webbplatser, t ex Microsoft och Apple, kan vi inte ta något ansvar för deras information.

TUI tar heller inte något ansvar för den information de externa företagen ev samlar in eller för någon information inklusive frågeformulär som deras samarbetspartners genom t ex annonsföretag samlar in.