Begäran om radering av personuppgifter

Här kan du som arbetssökande i en tidigare rekryteringsprocess eller som före detta anställd hos TUI Sverige AB eller TUIfly Nordic AB begära att få dina personuppgifter raderade. Observera att vissa personuppgifter inte får raderas för att TUI ska kunna fullgöra skyldigheter enligt lag eller för att uppfylla avtal med dig som registrerad.

Ladda ner dokumentet här

För arbetssökande eller fd anställda i TUI, skicka till:
TUI Sverige AB
Att: Compensation & Benefits
Söder Mälarstrand 27
118 25 Stockholm

För arbetssökande eller fd anställda i TUI Fly Nordic, skicka till:
TUI Sverige AB
Att: Crew Service Center
Söder Mälarstrand 27
118 25 Stockholm