Begäran om registerutdrag

Här kan du som arbetssökande i en tidigare rekryteringsprocess eller som före detta anställd hos TUI Sverige AB eller TUI Nordic AB begära ett utdrag på personuppgifter vi behandlat/behandlar som rör dig.

För att vi ska kunna styrka din identitet och skicka dig uppgifterna ber vi dig också att bifoga bevis på din bokföringsadress. Detta gör vi för att säkerställa att det är du själv, och inte någon annan, som begär ut detta registerutdrag och att utdraget skickas till korrekt adress.

Ladda ner dokumentet här

För arbetssökande eller fd anställda i TUI, skicka till:
TUI Sverige AB
Att: Compensation & Benefits
Söder Mälarstrand 27
118 25 Stockholm

För arbetssökande eller fd anställda i TUI Fly Nordic, skicka till:
TUI Sverige AB
Att: Crew Service Center
Söder Mälarstrand 27
118 25 Stockholm