TUI är Sveriges mest hållbara varumärke för resor

TUI är Sveriges mest hållbara varumärke i kategorin resor enligt svenska konsumenter. Det framgår av årets Sustainable Brand Index, som presenterades idag. Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Även i Danmark toppar TUI listan.

Vi är mycket stolta och glada över denna utmärkelse, det betyder mycket för oss, för våra medarbetare och för våra partners ute i världen som alla har stort engagemang inom området. För oss är det viktigt att ta ansvar och vi jobbar tätt tillsammans med våra partners och våra resmål med att öka kunskapen om hållbarhet och att driva hållbarhetsarbete tillsammans i alla delar av vår verksamhet för att på så sätt driva utvecklingen framåt, säger Charlotte WWiebe, global hållbarhetsdirektör på TUI

Vi klimatkompenserar CO2-utsläpp från våra nordiska kunders resor med TUIs egna flyg och energikonsumtion från vistelser på TUIs egna hotell. Koncernen TUI investerar i moderna, bränslesnåla flygplan och vi söker ständigt nya sätt att effektivisera energianvändningen. TUIs hotellpartners har krav på sig att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och öka sina medarbetares kunskap inom hållbarhet för att på så sätt bl.a minska avfallsmängd, energi- och vattenanvändning.

Det handlar också om sociala frågor, att erbjuda rimliga arbetsvillkor, att ha rutiner för skydd av barn och att engagera sig i lokalsamhället. Hotellen uppmanas att jobba för certifiering enligt exempelvis standarden Travelife, som innebär att en oberoende part kontrollerar att hotellet uppfyller standardens krav på hållbarhet. Se alla våra hotell med hållbarhetscertifiering.

TUI har en egen välgörenhetsorganisation, TUI Care Foundation som tillsammans och i samarbete med partners ger stöd åt utbildning till flickor samt utsatta ungdomar, miljöskydd och utveckling av små verksamheter och lokalsamhällen på våra resmål.

Vår ambition är att göra det möjligt även för kommande generationer att resa och upptäcka vår fantastiska värld, fortsätter Charlotte WWiebe.

Om Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index baseras på FNs globala hållbarhetsmål och årets studie omfattade cirka 58 000 konsumentintervjuer, varav 21 640 i Sverige. Varje varumärke har slumpvis bedömts av minst 1 000 personer. Målgruppen för studierna är allmänheten i åldersgruppen 16-75 år i respektive land. Studien genomfördes under november 2019 - februari 2020.

Sustainable Brand Index startade 2011 och genomförs årligen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Under 2020 genomförs studien även för första gången i Estland, Lettland & Litauen.

Om Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index baseras på FNs globala hållbarhetsmål och årets studie omfattade cirka 58 000 konsumentintervjuer, varav 21 640 i Sverige. Varje varumärke har slumpvis bedömts av minst 1 000 personer. Målgruppen för studierna är allmänheten i åldersgruppen 16-75 år i respektive land. Studien genomfördes under november 2019 - februari 2020.

Sustainable Brand Index startade 2011 och genomförs årligen i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Under 2020 genomförs studien även för första gången i Estland, Lettland & Litauen.