Så hög är salthalten i Medelhavet

Hur salt är egentligen Medelhavet? Det korta svaret på frågan är att salthalten är 3,8 % i snitt, vilket gör det till ett av världens saltaste hav. Ett lite längre svar är att det varierar beroende på var och på vilket djup du mäter. Salthalten i östra Medelhavet är betydligt högre än i västra. Och gemensamt för alla hav är att vattnet oftast är lite saltare på stora djup än vid ytan. Är du nyfiken på vad det är som gör Medelhavet så salt? Vi dyker lite djupare.

Alla världens hav består av saltvatten, med i snitt 3,47 % salthalt. Även vissa insjöar har salt vatten och där kan halten ofta vara mycket högre. Ett exempel är Döda havet, som består av hela 33,7 % salt. Medelhavet släng dig i väggen, alltså. Välbekanta Östersjöns vatten har bara ungefär 0,5-0,8 % salt och kallas då istället för bräckt vatten.

Avdunstning och brist på tillflöde

Men åter till Medelhavet – vad är det som gör det så salt? Förklaringen ligger i den värme som gjort det till ett så populärt resmål, kombinerat med en brist på tillflöde av sötvatten. När vatten avdunstar som vattenånga så lämnas saltet kvar. Och en större mängd vatten avdunstar i det varma Medelhavsklimatet, jämfört med den mängd sötvatten som tillkommer från floder och nederbörd.

Skillnaden mellan avdunstningen och tillflödet är uppskattningsvis 2 500 kubikkilometer per år. Det är kanske inte så lätt att tänka sig hur mycket vatten det egentligen är. Som jämförelse kan sägas att Vänern – Sveriges största sjö – har en volym på ungefär 153 kubikkilometer. Det betyder att Medelhavet förlorar mer än 16 Vänrar per år. Och havsytan sjunker ju inte som ett resultat av detta, utan mellanskillnaden vägs upp av ett tillflöde av saltvatten från Atlanten genom Gibraltarsundet. Det är alltså anledningen till varför Medelhavets vatten är så salt.

Du har kanske märkt själv när du badar i Medelhavet att det smakar och känns lite mer salt än andra hav. Även om skillnaden från ungefär 3,5 till 3,8 % inte låter särskilt stor, så påverkar den upplevelsen en hel del. Den är också en av anledningarna till att vattnet är så klart och har sin karaktäristiska djupblå färg.

Azurblått, färgen vi drömmer om hela vintern...
Azurblått, färgen vi drömmer om hela vintern...

Världens fem saltaste vattenmassor

Här är Wikipedias lista över världens fem saltaste vattenmassor. Lite förvånande återfinns faktiskt två i Antarktis. Eftersom salthalten i sjöarna på listan kan variera så får vi gardera oss för att placeringarna förändras över tid.
  1. 44 % - Don Juan Pond, saltsjö i Antarktis. Här har man uppmätt en vattentemperatur på -30 °C, utan att vattnet frusit.

  2. 40 % - Lake Retba, saltsjö i Senegal. Kallas även den rosa sjön, på grund av algblomningar som ger den sin karaktäristiska färg.

  3. 35 % - Vandasjön, saltsjö i Antarktis. Har ett istäcke på ca 3,5-4 m året runt.

  4. 35 % - Kara-Bogaz-Gol, lagun i Turkmenistan. Endast en smal remsa av stenblock separerar bukten från Kaspiska havet.

  5. 34,8 % - Assalsjön, saltsjö i Djibouti. Ligger 155 meter under havsytan, vilket gör den till Afrikas lägst belägna plats.