Så skapas en hållbar framtid för elefanter i Asien

Elefantridning och elefantshower är ett stressmoment för elefanter. Samtidigt fortsätter många turister att besöka dessa evenemang och utflykter. TUI Care Foundation och World Animal Protection har därför slagit ihop sina kloka huvuden för att skapa en bättre tillvaro för cirka 1 500 asiatiska elefanter i fångenskap till år 2020. Huvudfokus kommer att ligga på Thailand, men projektet kommer även att täcka andra delar där elefantpopulation i fångenskap är stor: Laos, Kambodja, Nepal, Indien och Sri Lanka.

För att utveckla en hållbar affärsmodell för att hjälpa elefanter samarbetar TUI med djurexperter på lokalnivå, bland annat genom att främja projekt och turistnäring som ger elefanter en bra tillvaro.

elefanter asien thailand tui care foundation
Elefant av modell mindre tar sig fram i Hua Hin, Thailand.

Ökar resurser till befintliga projekt

Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma de som redan nu skapar en bättre tillvaro för elefanter. Därför är en del av vårt arbete att ge stöd till befintliga elefantprojekt för att de ska kunna bli ännu bättre. Utöver detta samarbetar TUI Care Foundation och World Animal Protection med turistnäringen och andra beslutsfattare för att säkra en god levnadsstandard för elefanter, med bland annat tydliga regler för inhägnade områden där djuren vistas.

elefanter asien hållbarhet tui care foundation
Ett skönt och svalkande dopp.

Höja ambitionsnivå och standard

För närvarande prövas ett nytt ackrediteringssystem för att uppmuntra och motivera näringsidkare att arbeta för en högre levnadsstandard för elefanterna. Där de i nuläget lever i fångskapen skapas det även tydliga riktlinjer för att främja medvetenhet och bra vanor hos de skötare som föder upp dem. Det övergripande målet är att dessa riktlinjer ska förbättras hela tiden och förhoppningsvis leda till ett en hållbar elefantturism.

elefanter asien hållbarhet tui care foundation
Djupa diskussioner bakom staketet.

Sprida kunskap och vara förebilder

En viktig del i detta projekt är att sprida kunskap om vad elefanter behöver för att må bra och leva ett bra liv – och på så sätt få stopp på den vanskötsel som tyvärr sker idag på vissa platser. Vårt mål är att vara förebilder på resmålen och få fler företag inom turistnäringen att anamma ett mer hållbart arbetssätt. Många har redan gjort detta, 2016 hade fler än 100 resebolag skrivit under på att inte erbjuda elefantridning eller shower i sitt utbud. TUI i Nederländerna var först i världen med att ta bort elefantridning och shower.

Idag är det cirka 4 000 thailändska elefanter som lever i fångenskap och ungefär 2 000- 3 000 lever i sitt naturliga habitat. Antalet har sjunkit markant de senaste decennierna, de är därför klassade som utrotningshotade hos IUCN (International for Conservation of Nature).

elefanter asien hållbarhet tui care foundation