Citronhajar på Kap Verde

De böjda tänderna och det vassa luktsinnet gör citronhajen till en av havets mest effektiva köttätare. Den här solojägaren har fått namnet från sin gula färg. Medan deras syn sviktar så hittar de byten genom ampuller som registrerar elektriska fält. Människans syn är som bekant ganska bra i dagsljus, åtminstone så pass bra att du enkelt kan få syn på flera av dessa fantastiska varelser runt Kap Verdes kristallklara vatten.

Man skulle kunna säga att den här anpassningsbara krabaten är havets kameleont. Citronhajen är en fena på att rätta mun efter matsäck och hittar mat både på bottnen och ytan. Helst smått som har svårt att försvara sig, men det har även förekommit attacker på människor från de större hajarna.

Var finns hajar på Kap Verde?

Nu ska vi inte skrämma upp oss, deras förmåga att även verka i grunda vatten är något som kan vara till vår fördel. Citronhajen är en av de hajar du enklast får syn på i dess naturliga habitat, exempelvis runt ön Sals subtropiska vatten. Det är också därför vi har tämligen mycket forskning och kunskap kring arten.

Ovanför Kite Beach på Sals östkust ligger Shark Bay. Följ med en marinbiolog som visar dig hur hajarnas fenor skära genom vattnet medan de vrider och vänder i jakten på småfisk. Du kan också själv vada ut tills vattnet når knäna och stå still i några minuter. Det kommer krylla av små citronhajar, men du behöver inte vara rädd, de små hajarna är ofarliga för människor.

citronhajar på kap verde tui
Citronhaj sveper havsbottnen vid Kap Verde.

Hur ser citronhajar ut och hur jagar de?

Namnet citronhaj kommer sig av artens gulfärgade skinn, en perfekt förklädnad bland den gyllene sanden i jakten på byten. Trots det klara vattnet är synen inte hajens bästa redskap i sökandet efter mat. Som många andra ryggradsdjur är synskärpan god, men ljuskänsligheten sämre.

Deras mest pålitliga verktyg är lukt och elektromagnetiska sinnen. De har geléfyllda gropar i huvudets hud, Lorenziska ampuller, som registrerar magnetiska fält på ett finkänsligt vis. Medan de potentiella bytenas muskler och nerver arbetar, så alstrar de samtidigt elektriska fält. Något som kan visa sig bli småfiskens akilleshäl i citronhajens sällskap.

citronhajar på kap verde tui
Synen är inte citronhajens bästa redskap i jakten på föda. De använder sig framförallt av ampuller i huvudet för att skanna av magnetiska fält.

Kan man simma med hajarna?

Det är möjligt att dyka bland hajarna runt Kap Verde. Vanligtvis håller de till i grunda rev och djupare vatten. De finns också vid mangroveområden runt Nord- och Sydamerika. Som tidigare nämnt är citronhajen en stjärna på att verka i grunda vatten, och de klarar även av att simma uppströms i floder. Däremot tenderar de att stanna vid mynningarna istället. Med detta sagt så bör mänsklig interaktion begränsas till att bara observera dem i sitt naturliga tillstånd, så undvik att mata dem.

citronhajar på kap verde tui

Bra att tänka på

Bland IUCN:s rödlistade djur hamnar citronhajen under kategorin ”Nära hotad”. Mänskliga aktiviteter som fiske och forskning är de huvudsakliga anledningarna till artens nedgång i antal hajar. Den har fiskats för både mat och läder.

Ett ytterligare sätt att hjälpa till är att bidra till TUI Care Foundation. Klicka här för mer information om det.

citronhajar på kap verde tui

Snabba fakta om citronhajen

Föda: Köttätare

Längd: 2,4-3,4 meter

Vikt: 85-100 kg

Livslängd: Drygt 25 år

Snitthastighet: ca 3 km/h

Vanliga frågor om klimatkompensation

Här nedanför svarar vi på några av de vanligaste frågorna om hur vi på TUI klimatkompenserar.

  • Hur klimatkompenserar man?

    På TUI innebär klimatkompensation att växthusgaser som släpps ut på ett ställe förebyggs någon annanstans, genom att möjliggöra ett eller flera projekt som minskar utsläpp av växthusgaser. Mer information om hur vi klimatkompenserar hittar du här via länken.

  • Hur klimatkompenserar man flyg?

    Vi på TUI kompenserar utsläpp av växthusgaser (CO2e) från våra egna flygplans bränsleförbrukning och från hotellens elanvändning, uppvärmning och från bränsleförbrukningen från hotellens fordon. Det gör vi genom att investera i sol-, vind-, vattenkraft och biogas.