Resevillkor för utflykter

För bokade utflykter från den 1 april 2019 gäller följande resevillkor».

För bokade utflykter före den 1 april 2019 gäller resevillkoren nedan:

- Betalning av utflykt sker med bank- eller kreditkort i utländsk valuta. Avbokning av en utflykt måste ske senast 96 timmar (4 dygn) före utflyktens avgång för full återbetalning.

- Vid avbokning på grund av sjukdom krävs, för full återbetalning, ett läkarintyg och att utflykten har bokats av före utflyktens avgång. Avbokning ska ske så snart sjukdomen är känd och ska göras till en av våra försäljare (före avresa) eller till en guide på resmålet.

- Vid utflykter som sträcker sig över flera dagar och/eller innefattar till exempel flygbiljetter och hotellövernattningar sker inte full återbetalning vid sjukdom med läkarintyg. I dessa fall rekommenderar vi våra resenärer att se över sitt försäkringsskydd.

- Återbetalning av avbokad utflykt sker till det betal- eller kreditkort som köparen använt vid köp av utflykt. Din förbokade och avbokade utflykt via hemsidan återbetalas inom 10 bankdagar. Köper du en utflykt på något av våra resmål som sedan avbokas(antingen av dig själv eller om utflykten ställs in) kan återbetalning dröja upp till 8 veckor från avbokningstillfället.

- Eftersom samtliga av våra förbokade utflykter betalas i Euro eller US Dollar står du som resenär för den eventuella valutakursavvikelsen vid avbokning.

- Innehållet i en viss utflykt kan på grund av olika omständigheter komma att ändras under pågående säsong, i vissa fall kan utflykter även utgå helt. Likaså kan priset justeras under säsongen.

- Ändras flyg eller hotell så att inbokad utflykt ej kan genomföras återbetalas utflyktens pris om inte en annan likvärdig utflykt kan erbjudas.

- Minimiantal för att en utflykt ska genomföras är 15 personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utflykt om minimiantalet inte uppfylls senast 12 timmar före utflyktens avgång.

- Utflykter kan komma att ställas in med kort varsel på grund av dåligt väder, strejk eller andra yttre omständigheter som vi inte kan råda över.

- Vi påtar oss ej kostnader som uppstår i samband med att vi tvingas ställa in en utflykt.


Villkor för Best Value-garanti:
Vår garanti gäller för alla TUIs utflykter. För att begära återbetalning av prisskillnaden ska du bifoga underlag för den billigare utflykten senast 24 timmar före utflyktens början*. Som underlag godkänner vi dokument där alla uppgifter om utflykten finns med, det vill säga en aktuell tryckt broschyr eller en skärmdump av webbsidan med aktiv URL. Utflykten får inte vara en del av ett paket och måste vara identisk med TUIs utflykt när det gäller: valuta, dagsprogram, innehåll, utflyktsstopp, utflyktens tidslängd, bussens standard, vilka språk och antalet språk som talas och vilken service som ingår. Utflykten måste erbjudas under samma vecka (måndag–söndag). TUIs Best Value-garanti gäller inte för utflykter som arrangeras av företag som saknar licens, den gäller inte heller vid specialerbjudanden.

Vissa serviceprodukter/-tjänster räknas inte som utflykter och omfattas därför inte av TUI Best Value-garantin: Tillval på flyget, flygbiljetter, VIP-service på flygplatsen, VIP Lounge, transfer, varor/produkter, barnaktiviteter på TUIs hotell, hyra av bilar och andra fordon, serviceavgifter, tillval vid golfbokning, tillval vid bröllopsarrangemang, uppgraderingar av hotell, underhållning/aktiviteter på TUIs hotell och/eller förskottsbetalning av evenemangsbiljetter.

*För utflykter som köpts mer än två (2) veckor innan datum för utflyktsarrangemanget behöver begäran om återbetalning inkomma till oss senast en (1) vecka efter bokningstidpunkt.