Montrealkonventionen

Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage

Montrealkonventionen reglerar och eventuellt begränsar transportörens/flygbolagens skadeståndsansvar för dödsfall eller skada, för bagage som förstörts, förlorats eller skadats och för förseningar.

Till Montrealkonventionen