Resa med barn - intyg

Intyg för minderåriga

Åldersspannet för att räknas som barn är 2-11 år. När man fyllt 12 men inte 18 år räknas man som ungdom. Ålder beräknas vid hemresa. Vid inbokning av barn som fyller år under resan skriver du i den nya, högre, åldern vid bokning av resan. Åldern beräknas utifrån hemresan för att säkerställa att hela resan/flygtransporten kan genomföras.

För att ett barn/ungdom under 18 år ska kunna resa utan vårdnadshavare krävs ett intyg. Se nedan vad som gäller för varje specifik ålder.
Observera att intyget endast gäller för resa med våra charterflyg, ej reguljärflyg.

Ungdom 12-17 år

För ungdomar mellan 12-17 år krävs ett intyg för att resa utan vårdnadshavare. Fyll i intyget och skicka in till oss inom utsatt tid.

Barn 6-11 år

För barn mellan 6-11 krävs ett intyg för att resa utan vårdnadshavare. För barn som ska resa utan vuxet sällskap finns det flygbolag som inte tar emot oledsagade barn, en del tar även ut en extra avgift för denna tjänst. På våra destinationer där vi har Thomson Airways som flygbolag får barn under 15 år ej resa utan målsman.

Barn 0-6 år

Barn under 6 år får inte resa utan sällskap av vuxen medresenär. Intyg krävs från vårdnadshavare.
För barn mellan 0-2 år är det extra viktigt att åldern är inskriven korrekt på en bokning, här kan du läsa mer om att resa med barn.

Så här gör du med intyget

Skriv ut intyget och fyll i alla uppgifter. Du kan sedan antingen fota eller scanna in och maila dokumentet enligt de kontaktuppgifter som finns på intyget. U-18 intyg SE TUI (pdf )
Intyget ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar innan avresa.