Resa med barn - intyg

Intyg för minderåriga

Åldersspannet för att räknas som barn är 2-11 år. När man fyllt 12 men inte 18 år räknas man som ungdom. Ålder beräknas vid hemresa. Vid inbokning av barn som fyller år under resan skriver du i den nya, högre, åldern vid bokning av resan. Åldern beräknas utifrån hemresan för att säkerställa att hela resan/flygtransporten kan genomföras.

För att ett barn/ungdom under 18 år ska kunna resa utan vårdnadshavare krävs ett intyg. Se nedan vad som gäller för varje specifik ålder.
Observera att intyget endast gäller för resa med våra charterflyg, ej reguljärflyg.

Ungdom 12-17 år

För ungdomar mellan 12-17 år krävs ett intyg för att resa utan vårdnadshavare. Fyll i intyget och skicka in till oss inom utsatt tid.

Barn 6-11 år

För barn mellan 6-11 krävs ett intyg för att resa utan vårdnadshavare. För barn som ska resa utan vuxet sällskap finns det flygbolag som inte tar emot oledsagade barn, en del tar även ut en extra avgift för denna tjänst. På våra destinationer där vi har Thomson Airways som flygbolag får barn under 14 år ej resa utan målsman.

Barn 0-6 år

Barn under 6 år får inte resa utan sällskap av vuxen medresenär. Intyg krävs från vårdnadshavare.
För barn mellan 0-2 år är det extra viktigt att åldern är inskriven korrekt på en bokning, här kan du läsa mer om att resa med barn.

Barn, särskilda intyg för kryssningar

Vuxna som reser med barn under 21 år som de inte är föräldrar eller målsmän till, måste visa upp barnets pass (och eventuellt visum) samt en kopia av bägge föräldrarnas pass och en undertecknad bekräftelse av minst en av barnets föräldrar eller målsmän på att barnet har tillåtelse att resa med sitt sällskap. Ett intyg på engelska (notarieintyg) skrivet av en fackperson, till exempel en advokat, läkare eller fredsdomare (Justice of Peace) och födelseattest (original, ”notarized” eller certifierad kopia) ska också lämnas in vid incheckningen.

Observera! Bekräftelsen ska också innehålla ett uttryckligt tillstånd att barnet kan få medicinsk behandling, om det skulle uppstå en situation där en läkare anser att barnet behöver behandlas omedelbart. OBS! Dessa regler gäller även när barnet reser med släktingar eller vänner. Om ett barn reser med en av sina föräldrar/målsmän och har ett annat efternamn än denna måste föräldern/målsmannen kunna visa upp ett giltigt dokument, undertecknat av den förälder/målsman som inte är med på resan, som styrker att han eller hon godkänner att barnet reser med den andra föräldern/målsmannen (dokumentet måste ordnas i god tid före resan och senast 4 dagar innan segling). Dokumentet måste vara på engelska och ska tas med till hamnen på avresedagen.

Intyg minderåriga resenärer Costa
Intyg minderåriga resenärer Norwegian Cruise Line
Intyg minderåriga resenärer Royal Caribbean Cruise Line

Så här gör du med intyget

Skriv ut intyget och fyll i alla uppgifter. Du kan sedan antingen fota eller scanna in och maila dokumentet enligt de kontaktuppgifter som finns på intyget.
U-18 intyg SE TUI
Intyget ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar innan avresa.