Visumregler

Visumregler för svenska medborgare

För svenska medborgare krävs visum för inresa till vissa länder. Det kan även i sällsynta fall vara så att en svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt har inreserätt till ett land. Även stämplar och digitala avtryck från tidigare besök i vissa länder kan resultera i förlorad inreserätt till andra länder. Kontakta det aktuella landets ambassad eller konsulat i Sverige.

Ditt eget ansvar

Vi ber dig uppmärksamma att det är ditt eget ansvar som resenär att försäkra dig om att du har de handlingar som är nödvändiga för resans genomförande såsom giltigt pass och visum. TUI kan inte ansvara för följderna av att en resenär saknar visum eller andra för resan nödvändiga handlingar. Läs mer i våra resevillkor.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i visum/passreglerna som inte kommit oss tillhanda. Råder det tvivel på pass eller visumet ska alltid ambassad kontaktas för information om vad som gäller. Reglerna gäller för turistresa. Andra regler kan gälla för längre resor samt affärsresor.