Passregler

Passregler

För mer information om visumregler för TUIs resmål se Pass och Visumregler länder

Sedan tull-och polissamarbetet inom ramen för Schengenavtalet inletts gäller följande passregler för svenska medborgare.

Utanför Schengensamarbetet

Vid in-och utresa i land som står utanför Schengen sker kontroll av dina resedokument inklusive pass på sedvanligt vis.

Innanför Schengensamarbetet

Vid in-och utresa i land som ingår i Schengen sker ofta ID-kontroll i samband med incheckningen. Däremot sker ingen passkontroll från polisens sida. Det nationella identitetskortet, som utfärdas av Polisen och som gäller för resa inom EU är en fullgod resehandling i form av ett ID-kort och som styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Det godtas av flygbolag, rederier, bussbolag och hotell.

För dig som ska resa till ett EU-land räcker det med ett nationellt id-kort (du kan även använda pass). Det nationella id-kortet gäller även för resor till Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein.

Schengenavtalet gäller fortfarande mellan medlemsländerna, men möjligheten att resa med nationellt id-kort har utökats och gäller alla EU-länder, samt till Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein, från 1 juli 2015.

Ta alltid med ditt pass på resa

Vi rekommenderar att du alltid tar med ditt pass, vart du än reser. Detta gäller såväl barn som vuxna. I många länder måste du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell eller på anmodan av polis eller annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen. Observera att ett svenskt körkort ej är en godkänd id-handling för resor och skiljer sig från det som kallas nationellt id-kort.

För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Kontrollera att ditt pass är giltigt inför resan. Beställ nytt pass i god tid. Observera att ett pass, för att vara giltigt, inte får ha några skador. De flesta länder har restriktioner/rekommendationer om passets giltighetstid. Speciella regler för inresa kan gälla om man har ett provisoriskt/tillfälligt pass (som gäller för en resa). För exakt information, kontakta berörd ambassad.

För våra kryssningsresenärer

För samtliga våra kryssningar krävs att passet är giltigt i sex månader efter avslutad kryssning.

APIS - Advanced Passenger Information System

Många länder har krav på flygbolagen att de ska inhämta passuppgifter av sina passagerare innan avresa. Flygbolagens regler varierar och vissa flygbolag tar uppgifterna från bokningen medan andra kräver att de fylls i på deras hemsida. Kontrollera vad som gäller din resa på flygbolagets hemsida. Uppgifterna bör lämnas in så snart efter din bokning som möjligt.

Ditt eget ansvar

Vi ber dig uppmärksamma att det är ditt eget ansvar som resenär att försäkra dig om att du har de handlingar som är nödvändiga för resans genomförande såsom giltigt pass och visum. Se mer i våra resevillkor.

Visumregler för svenska medborgare

För svenska medborgare krävs visum för inresa till vissa länder. Det kan även i sällsynta fall vara så att en svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt har inreserätt till ett land. Även stämplar och digitala avtryck från tidigare besök i vissa länder kan resultera i förlorad inreserätt till andra länder. Kontakta det aktuella landets ambassad eller konsulat i Sverige.

Utländskt pass och främlingspass

För resenärer med utländskt pass eller främglingspass kan helt andra regler gälla. Det är resenärens ansvar att kontakta det aktuella landets ambassad eller konsulat i Sverige för att få information.

Resenärens ansvar

Det är alltid du som kund som ansvarar för att du har korrekta handlingar vid resa. TUI kan inte ansvara för följderna av att en resenär saknar visum eller andra för resan nödvändiga handlingar.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i visum/passreglerna som inte kommit oss tillhanda. Råder det tvivel på pass eller visumet ska alltid ambassad kontaktas för information om vad som gäller. Reglerna gäller för turistresa. Andra regler kan gälla för längre resor samt affärsresor.