Klassificering

Så tolkar du våra hotellbetyg

Våra hotell är klassificerade på en skala från ett till fem T. Bedömningen är vår egen och grundar sig på en sammanvägd värdering av standard, service, inredning och faciliteter. Klassificeringen är en jämförelse mellan hotellen i samma land eller område. Det betyder till exempel att ett visst betyg kan innebära enklare standard i en storstad än i en modern badort.

Vår klassificering ska inte förväxlas med begreppet officiell kategori, som tillämpas i vissa turistländer. Se vår bedömning som en första vägledning, självklart måste du läsa hela hotellpresentationen för att bli säker på vad som uppfyller dina önskemål.

TTTTT Hög standard, klart över genomsnittet på resmålet

TTTT God standard, över genomsnittet på resmålet

TTT Mellanklass, ungefärligen motsvarande genomsnittet på resmålet

TT Enklare standard, under genomsnittet på resmålet

T Låg standard, klart under genomsnittet på resmålet

  • Ett plustecken efter klassificeringen innebär att hotellets standard ligger närmare kategorin över än under den angivna