In- och utcheckning på hotellet

Vid ankomst på morgonen, förmiddag eller tidig eftermiddag händer det att rummen/lägenheterna ännu inte är iordningställda.

Rummen kan normalt inte disponeras före kl 15.00 på ankomstdagen men det varierar från hotell till hotell. På vissa resmål får man tillgång till sitt rum/lägenhet först klockan 17.00.

Vissa hotell kräver en deposition i samband med incheckning. En del hotell tar ut en extra avgift eller deposition för t ex fjärrkontroll till TV och /eller luftkonditionering mm. Enligt internationella bestämmelser lämnas rum/lägenheter senast kl. 12.00 vid avresa (i vissa fall kl. 10.00). Detta gäller även om hemresan sker sent på kvällen/natten eller morgonen därpå.

Alla hotell har ej tillgång till låst bagagerum i samband med utcheckning vid senare avresa. Ofta kan dock hotellet erbjuda något eller några rum som disponeras gemensamt av hemresande för ombyte, vila och dusch.

Om du önskar att ha kvar ditt rum längre kan du också själv kontakta receptionen. De kan i mån av plats erbjuda detta mot kostnad. Du betalar isåfall direkt till receptionen.

På vissa hotell går det att redan hemifrån boka och betala för förlängt boende på hemresedagen. I de flesta fall behöver du byta till en annan rums-/lägenhetstyp. Vanligtvis får rummet behållas till 18.00, om inte annat anges under Viktig information på hotellsidan.

Om passet lämnats till receptionen, tänk på att du själv ansvarar för att hämta ut det i god tid före avresa.