Barn, särskilda intyg

Barn, särskilda intyg

Vuxna som reser med barn under 21 år som de inte är föräldrar eller målsmän till, måste visa upp barnets pass (och eventuellt visum) samt en kopia av bägge föräldrarnas pass och en undertecknad bekräftelse av minst en av barnets föräldrar eller målsmän på att barnet har tillåtelse att resa med sitt sällskap. Ett intyg på engelska (notarieintyg) skrivet av en fackperson, till exempel en advokat, läkare eller fredsdomare (Justice of Peace) och födelseattest (original, ”notarized” eller certifierad kopia) ska också lämnas in vid incheckningen.

Observera! Bekräftelsen ska också innehålla ett uttryckligt tillstånd att barnet kan få medicinsk behandling, om det skulle uppstå en situation där en läkare anser att barnet behöver behandlas omedelbart. OBS! Dessa regler gäller även när barnet reser med släktingar eller vänner. Om ett barn reser med en av sina föräldrar/målsmän och har ett annat efternamn än denna måste föräldern/målsmannen kunna visa upp ett giltigt dokument, undertecknat av den förälder/målsman som inte är med på resan, som styrker att han eller hon godkänner att barnet reser med den andra föräldern/målsmannen (dokumentet måste ordnas i god tid före resan och senast 4 dagar innan segling). Dokumentet måste vara på engelska och ska tas med till hamnen på avresedagen.