Vaccination, mediciner & läkemedel

Vaccination

Vad gäller vaccination inför resan rekommenderar vi att du tar kontakt med din läkare, vårdcentral eller vaccinationscentrum.

Läkemedel på resan

Att ta med sig läkemedel på utlandsresan kräver lite eftertanke för att undvika problem i tullen, säkerhetskontrollen och på resmålet. Här är några saker du bör tänka på.

Alltid originalförpackning

Om ditt läkemedel ligger kvar i sin rätta förpackning blir det lättare för tullen och andra myndigheter att identifiera vad det är. Dessutom kan det vara till hjälp om du skulle behöva träffa läkare under resan.

Läkarintyg på engelska

För att styrka att du behöver medicinen - och att den är utskriven till dig - kan det i vissa fall räcka med originalförpackningen om den är försedd med en apoteksetikett som bär ditt namn. Säkrast är dock att även ta med recepten och ett läkarintyg på engelska som berättar varför du behöver preparatet.

Skilda regler i olika länder

Restriktionerna för införsel av läkemedel skiljer sig mellan olika länder - även inom EU. Till exempel kan det finnas mängdbegränsningar eller krav på intyg. Därför bör du kontakta det aktuella landets ambassad i Sverige. Börja med att besöka deras webbplats och se om svaret finns där, ring annars upp dem.

Schengenintyg för narkotikaklassad medicin

För införsel av narkotikaklassade läkemedel (till exempel vissa sömntabletter och stark värkmedicin) till länder inom Schengenområdet krävs ett särskilt intyg. Ett sådant kan du få utskrivet på ditt apotek varefter det sedan gäller i en månad. Som Schengenområdet definieras alla EU-länder plus Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz.

Reseinformation från Sveriges Ambassader

Här kan du hitta reseinformation om landet du ska till direkt från svenska utlandsmyndigheter. Förutom information om rådande läge finns tips och råd gällande vård och försäkringsskydd. Tänk på att i vissa fall så ansvarar en viss ambassad också för närliggande länder (t ex så är det svenska ambassaden i Thailand som ansvarar för Burma/Myanmar).

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/

Hälsobestämmelser på resan

Vi ber dig uppmärksamma att det är ditt eget ansvar som resenär att hålla dig uppdaterad med hälsoråd som är relevanta för din resa. Gäller även rekommendationer för särskilda behov. Råd och hälsobestämmelser finner du till exempel på www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/ och UDs reseinformation.