Särskilda behov på kryssning

Gäster med särskilda behov

Du måste i medicinskt och fysiskt hänseende vara i stånd att resa och försäkra dig om att resan inte kommer att utgöra någon fara för dig eller andra. Vid bokning (eller så snart som möjligt efter bokning, såvida tillståndet uppstår efter det att du har beställt) måste du skriftligen informera TUI om eventuella medicinska eller fysiska förhållanden som kan komma att kräva behandling eller vård under kryssningens gång, eller som kan påverka din kryssning på något vis (inklusive bruk av tjänster och utrustning). Vi ber dig vänligast om så detaljerad information som möjligt.

Vissa fartyg har hytter som är särskilt anpassade för gäster med funktionshinder. Rullstolsburna gäster måste själva ta med sig rullstol och kan uppleva att det inte går att ta sig fram överallt. Vissa förhållanden (till exempel användning av tenderbåtar för att ta sig i land) kan hindra rullstolsburna från att landstiga i vissa hamnar. Gäster med funktionsnedsättning eller medicinska besvär måste kunna klara sig själva eller resa tillsammans med någon som kan bidra med all nödvändig hjälp. Rederierna förbehåller sig rätten att neka en person att resa, om personen enligt deras uppfattning fysiskt eller psykiskt inte är i stånd att resa, eller kan komma att behöva mer vård än en ledsagare eller rederiet rimligtvis kan erbjuda.