Funktionshinder

Vi är måna om att alla våra kunder ska få en så bra upplevelse som möjligt. Eftersom vi vet att funktionshinder kan innebära behov av speciella krav på flyg och hotell gällande bl.a. tillgänglighet har vi på den här sidan sammanställt information för dig som kund. Du bör ta del av informationen och kan höra av dig till vår kundservice om du har några frågor.

Här kan du läsa mer information och vad som gäller vid funktionshinder och speciella behov för de olika flygbolagen

Assistans på flygplatsen

I samband med avgång och ankomst på flygplatsen är marktjänstbolaget behjälpligt med bl.a. bärhjälp och assistans för att komma till flyget. Det kan t.ex. handla om bärhjälp från gaten till planet eller till sätet. Du bokar för dig lämplig assistans i samband med bokning eller genom att kontakta vår kundservice.

Specialutrustning/medicin på flygresan

Behöver du ta med specialutrustning på flyget behöver denna bokas i god tid innan avresa, dock senast 48 timmar innan flygets avgång. Det kan t.ex. handla om manuell, ej ihop-fällbar eller elektrisk rullstol. Även andra medicinska hjälpmedel som t.ex. syrgas eller narkotikaklassade läkemedel. Det kan också handla om luftburna allergier som flygbolaget behöver information om och godkänna innan flygresans början. Vi vill göra dig uppmärksam på att alla typer av läkemedel behöver transporteras i originalförpackning och om läkemedlet är receptbelagt ska ett läkarintyg på engelska medtagas under hela resan.

Då du bokar via TUI hjälper vi dig med kontakten med flygbolaget och fungerar som mellanhand för att bekräfta all utrustning till dig.
Fyll i formuläret för specialutrustning på flygresan med all nödvändig information.

Rullstolar och rollatorer som är ihop-fällbara kan transporteras med som incheckat specialbagage och behöver inte föranmälas innan check-in. Rullstolen fälls då ihop i samband med incheckningen av väskor och du får efter det låna en av flygplatsens rullstolar till gaten.

Sittplats på flyget

Vissa flygbolag har av säkerhetsskäl restriktioner gällande vilka platser som funktionshindrade kan sitta på; det är därför viktigt att du informerar TUI om alla dina eventuella funktionshinder. Observera att detta även gäller dig med funktionshinder som du helt eller delvis klarar dig själv. Till funktionshindrade räknas även döva, blinda, psykiskt funktionshindrade eller personer som på grund av ålder eller sjukdom kan ha problem med att ta sig ombord på och av flyget. En passagerare räknas som funktionshindrad om han/hon inte kan ta sig till en nödutgång snabbt och utan hjälp.

Vi vill även göra dig uppmärksam på att de flesta av våra flyg erbjuder våra kunder möjligheten att mot en extra kostnad förboka sittplatser ombord. Övriga resenärer, som väljer att inte förboka säte, placeras ut på planet bredvid sitt resesällskap enligt bästa förmåga. Däremot kan en hög bokningsgrad av förbokade säten göra det omöjligt att garantera alla resenärer sittplats bredvid sitt resesällskap. Om eventuellt funktionshinder kräver att du sitter nära ditt resesällskap ber vi dig därför kontakta oss eller flygbolaget du reser med i god tid innan avresan. I de fall som det finns medicinska eller andra tyngande skäl erbjuder vi bokning av sittplats bredvid resesällskap utan extra kostnad, vi kan endast garantera kostnadsfri sittplats på våra flygningar med TUIfly och TUI Airways.

Transfer

Ihop-fällbara manuella rullstolar kan fraktas med på våra transferbussar. Observera dock att vi inte på förväg har information om transferbussarnas höjd och att våra guider p.g.a. skaderisken ej heller har tillåtelse att lyfta, bära eller hjälpa funktionshindrade ombord på våra bussar. Alla passagerare måste därför själva eller med hjälp av resesällskap kunna ta sig in och ut ur transferbussen.
Bokar du privat transfer via bokningsflödet på vår hemsida är taxin/bussen ej handikapps anpassad eller har möjlighet att transportera rullstolar eller annan utrustning.

Behöver du mer stöd än möjligt med de transferalternativ som finns bokningsbara i bokningsflödet kan du fylla i formuläret för specialtransfer. Detta gäller även om du behöver transportera annan utrustning än en ihop-fällbar manuell rullstol; t.ex. elektriska rullstolar eller annan ej ihop-fällbar utrustning. Vid bokning av specialtransfer tillkommer ofta en högre kostnad för utrustningen än för våra ordinarie transferalternativ. Exakt pris för aktuell transfer fås i samband med förfrågan. Observera att på vissa resmål kan vi inte erbjuda specialtransfer.

Hotell

En av de viktigaste delarna av din semester är hotellet, samtidigt som alla har olika förväntningar och behov på hotellets faciliteter och rum. Det här gäller inte sällan särskilt när det kommer till funktionsnedsättning. Vi ber dig därför, i god tid innan avresa, noggrant säkerställa att hotellet du väljer motsvarar dina behov och förväntningar. Har du några frågor eller behöver hjälp, gäller vi dig gärna. Kontaktuppgifter till kundservice

När du väljer hotell och hotellrum vill vi be dig observera att rummen och lägenheterna, även om de omnämns som anpassade för personer med funktionshinder, inte nödvändigtvis uppfyller nordiska krav och standard. Hotellet kan även ha anpassade rum för personer med funktionshinder, även om hotellområdet eller ibland samhället runt hotellet är kuperat och svåråtkomligt.

Du hittar mer information om hotellets faciliteter och rummen under fliken ”Hotellfakta”, på respektive hotellsida. Om rum specialanpassade för personer med funktionshinder finns tillgängliga på hotellet finns där även mer information om dessa. I många fall kräver hotellet dock att anpassade rum förfrågas separat och önskar du boka ett sådant rum ber vi att du kontaktar vår kundservice innan, eller efter att du slutfört din bokning för att säkerställa att rummet uppfyller dina behov och om nödvändigt förfråga annat rum.