Regler gällande packning av bagage

Handbagage

Vassa föremål, som exempelvis sax, kniv och nagelfil, får inte packas i handbagaget. Du får ta med dig en begränsad mängd vätska genom säkerhetskontrollen. Max 10 stycken behållare med 100ml vätska är tillåtet.

Incheckat bagage

Bagaget får inte innehålla föremål som kan bli skadade under flygningen (till exempel flaskor) eller varor som är bristfälligt paketerade.
Det får heller inte innehålla varor som enligt lag inte är tillåtna att flygas till, från eller över ett visst land.

Av säkerhetsskäl är farligt gods förbjudet att medföra ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är tex vapen av olika slag, komprimerade gaser, frätande och brännbara ämnen, målarfärg, fyrverkerier samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus.
Mediciner, ömtåliga och stöldbegärliga saker samt särskild utrustning som du inte kan klara dig utan under semestern skall tas med som handbagage, vilket du ansvarar för själv.