Betalning från utlandet

Betalning från utlandet/Payment from abroad - IBAN kontonummer och SWIFT/BIC kod

Vid betalning från utlandet ska TUIs IBAN-kontonummer och SWIFT/BIC anges. Observera att du ska maila betalningskvittot till TUI. Se mejl-adress nedan.

För betalning behöver du denna information:

Betalningsmottagare:
TUI Sverige AB S-11785 Stockholm

Mottagarens bankförbindelse:
DNB
Regeringsgatan 59
11135 Stockholm

IBAN: SE82 9190 0000 0919 5133 2107

BIC: DNBASESXXXX

Kvittot på din betalning ska du sedan antingen fotografera eller scanna in och maila till oss via e-post: intyg@tui.se
Observera att tydliga uppgifter om bokningsnummer, namn, avresedatum samt resmål måste finnas med.

Payment from abroad – IBAN account number and Swift/BIC Code when paying from abroad

TUI IBAN-account number and bank SWIFT/BIC-address must be indicated. Note that you must mail your payment-confirmation of your travel to TUI. See mailing-address below.

For payment you will need the following information:

Payee:
TUI Sverige AB S-11785 Stockholm

Payee's bank:
DNB
Regeringsgatan 59
11135 Stockholm

IBAN: SE82 9190 0000 0919 5133 2107

BIC: DNBASESXXXX

Receipt of your payment should mailed to: intyg@tui.se
Note that clear information on booking number, name, departure dates and destinations must be entered.