Castel Sant’ Angelo

Castel Sant’Angelo heter på svenska “Änglaborgen” och är ett cirkelformat fort i centrala Rom alldeles i närheten av Peterskyrkan och Vatikanstaten. Borgen började byggas av kejsaren Hadrianus år 123 men blev klar först efter hans död år 139 och blev då hans storslagna gravplats. När Rom byggde sin mur runt staden 271-275 e.Kr gjordes gravplatsen om till ett militärfort.

Sedan dess har fästningen renoverats flera gånger, främst under medeltiden och renässansen.

En frisk symbol för Rom

Namnet ”Castel Sant’Angelo” fick fästningen år 590 efter att påven Gregorius den store fick syn på ärkeängeln Mikael på toppen av byggnaden. Eftersom pesten härjade i Rom vid den här tiden så tolkade påven statyn som ett tecken på att pestens tid var över.

Castel Sant’ Angelo har även fungerat som försvarsverk till olika påvar. Påven Nicolaus III lät bygga en 800 meter lång hemlig gång, Passetto di Borgo (även bara kallad Il Passetto), från Änglaborgen ända fram till Peterskyrkan för att underlätta flykt. Den fick man nytta av 1527 då påven Clemens VII tog sin tillflykt till Castel Sant’Angelo när den tysk-romerske kejsaren Karl V plundrade Rom.

Är nu ett uppskattat museum

Utifrån är det ganska svårt att förstå, att det döljer sig en hemlig tunnel på insidan. Efter att den hemliga gången var färdig lät påven Paulus III bygga en bostad i borgen. Det ifall någon av hans efterträdare skulle behöva söka skydd där. Under några år fungerade borgen även som fängelse.

I dag inhyser borgen museet Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, som är öppet tisdag till söndag mellan 09 och 19.30.