Capitolium

Capitolium är den minsta av Roms sju kullar men kanske den mest betydelsefulla med tanke på dess strategiska läge invid Tibern och Marsfälten. Capitolium var den romerska världens symboliska centrum. Här låg stadens tre viktigaste tempel. De var tillägnade Roms beskyddare, guden Jupiter Optimus Maximus, visdomens och krigets gudinna Minerva samt skyddsgudinnan Juno Moneta.

Några av antikens viktigaste säten

Capitolium har två toppar: Arx i norr och det egentliga Capitolium i söder.

Nedanför och runt omkring Capitolium kan du se hur Rom breder ut sig och antikens viktigaste säten. Österut ligger Forum Romanum, den handels- och mötesplats som var det antika Roms mitt samt Colosseum där romarna kunde se gladiatorspel, teaterstycken och även vara med på avrättningar. Ovanför Forum Romanum ser man en annan kulle – Palatinen. Här hade kejsarna sina palats.

Hela nordsidan av Capitolium upptas av det enorma Viktor Emanuel-monumentet, som ger en bra bild av hur antikens stora tempel och palats kunde se ut för två tusen år sedan.

Lägg märke till Michelangelos trappa

På den norra toppen står kyrkan Santa Maria in Aracoeli känd för sitt Jesusbarn som sägs vara gjort på 1400-talet i olivträ från Getsemane trädgård. På Capitolium finns även Senatorspalatset som idag är säte för Roms borgmästare med administration samt de Capitolinska museerna som bland annat inhyser den berömda skulpturen Varginnan med Romulus och Remus.

Lägg märke till den vackra trappan upp till Capitolium, La Cordonata, som är ritad av renässansmästaren Michelangelo. Den beställdes av påven Paulus III i mitten på 1500-talet.