Spinalonga

Om du känner igen namnet Spinalonga men inte kan placera det riktigt är det inte konstigt. Ön är nämligen omtalad både inom litteraturen och på film. Spinalonga vibrerar av historia och här finns flera minnesmärken byggda i venetiansk stil. Venetianerna härskade på ön från 1579 då Kreta var ockuperat av Venedig.

Spinalonga bär på rik historia

År 1715 erövrades ön av de osmanska turkarna som hade ön i sin ägo fram till början av 1900-talet då grekerna tog över. Det är främst den här perioden som Spinalonga blivit mest känd för. Grekerna började nämligen att deportera leprasjuka (även kallat spetälska) till ön. Som mest bodde här 750 personer.

Det fanns två ingångar till Spinalonga, den ena var för de leprasjuka. Den gick igenom en tunnel som kallades för Dantes port.
Från början levde de spetälska ett miserabelt liv i fattigdom, utan vård och mat men med åren blev det bättre. Trots att de var isolerade lyckades de ändå skapa ett fungerande liv på kolonin. De bildade ett eget samhälle med ekonomiskt stöd, tillgång till mat och färskvatten, viss vård, sin egen kyrka, affär och skola.

Ön är obebodd sedan 60-talet

Men det viktigaste av allt var att de på ön kunde träffa andra i samma situation. Hade de inte kommit till Spinalonga hade de fått vara på flykt, gömda i någon grotta eftersom sjukdomen var dödligt smittsam och folk var livrädda att drabbas av den.
Den ökända spetälskekoloni varade till 1957 då epidemin dog ut för att man hade hittat botemedel i form av antibiotika. Den sista personen att lämna Spinalonga var en präst. Han lämnade den 1962. Sedan dess har ön varit obebodd.

Idag är Spinalonga ett populärt utflyktsmål med restaurerade minnesmärken. Men som besökare kommer man inte hit bara för den övergivna spetälskekoloni utan även för öns små vackra stränder och härliga bad.