Agioi Theodoroi

Agioi Theodoroi (Saints Theodore) är en obebodd ö utanför Kretas västra kust. Just bredvid den, några meter längre norrut, ligger ytterligare en ö; ”lilla Agioi Theodoroi” (Mikros Agios Theodoros), som snarare är mer en stor sten i vattnet än en ö. I Chania omtalas alltid öarna i plural - även om det egentligen bara är den ena ön som är aktuell för besök. Öarnas landskap består huvudsakligen av klippor och buskar, har utgjort militärbas för att skydda Kreta och är idag hem för ett stort antal fridlysta vilda getter och andra vilda djur och flyttfåglar, och är klassade som naturreservat.

Ön lockar för sitt speciella uttryck - kargt vackert i mångas ögon, sin turbulenta historia, sina legender och sin fauna.

Ön är hem för geten Kri-Kri

Idag finns, förstås, inget försvarsrelaterat syfte med ön, men däremot utgör ön ett viktigt, skyddat hem för den utrotningshotade vilda geten Kri-Kri. De flyttades till Agios Theodorois från de kretiska bergen för att skyddas från jägare och andra. Getterna är den främsta anledningen till att Agios Theodori är klassat som naturreservat, och idag finns runt 80 getter på ön.

Under många år var det förbjudet för människor att bestiga ön, men i dagsläget görs utflykter till ön genom organiserade båtturer. Framtiden för dessa är dock osäker då det finns motsättningar mot besöken, som anses hota de vilda getterna.

Theodoroi var en gång helig

Under den minoiska perioden utgjorde ön en helig plats, men under kommande epoker ändrades öns syfte. Under den venetianska eran, i slutet av 1500-talet, bestämde man sig för att bygga ett fort (Turluru) på ön för att hindra pirater och andra folkslag att invadera Kreta. Fortet byggdes på öns högsta punkt, och en bit därifrån uppfördes även ett mindre fort. Runt 70 personer bodde under den tidpunkten på ön för att strida och försvara Kreta mot fiender, men år 1645 anfölls militärbasen av den turkiska armén - men var för få och förlorade slaget. För att inte behöva vika ner sig och förlora satte deras ledare, Vlassios, eld på hela armén och utplånade den.

Idag finns få ruiner kvar av forten och öns lilla kyrka.

Blivit känd för sina legender

Det är även öns legender som gjort den känd, och enligt dessa så fanns inte ön från början. Det enda som sågs på denna plats var öppet hav, tills en dag då ett ett sjömonster med sin bebis beslöt sig för att anfalla invånarna. De sovande människorna hörde ett djupt monstervrål, och dagen därpå utspelade sig ett slag mellan folket och monstret. Männen som slogs såg ut att förlora - men kvinnorna, som var kvar på Kreta, knäböjde och bad till högre makter för hjälp och ett mirakel hände. Sjömonstret och dess efterföljande bebis förvandlades till en större karg ö följt av en mindre. Den hålighet som ligger på södra sidan av Agio Theodorois är således inte en grotta - utan helt enkelt monstrets mun.

Så hör du någon på Kreta prata om öarna som ”monstret”, så är denna legend anledningen.