Sainte-Chapelle

Sainte-Chapelle (Heliga kapellet på svenska) byggdes på ön île de la Cité i Paris mellan 1242 och 1248. Kapellet som är i gotisk stil uppfördes på begäran av Ludvig IX. Kungen lät bygga kapellet intill det dåvarande kungliga palatset, Han ville ha en lämplig förvaringsplats för sina heliga reliker, bland dessa lär Kristi törnekrona och en del av Kristi kors ha funnits. Från palatset kunde kungen gå direkt till kapellet via en övertäckt passage.

Omtatlat kapell i Paris

Sainte-Chapelle i Paris är ett omtalat kapell av flera anledningar. Först och främst för sina färgsprakande glasmosaikfönster som för tankarna till ett färgsprakande kalejdoskop. Mest berömt är det magnifika rosettfönstret som i 86 separata glasfält återger uppenbarelseberättelsen och avbildar 1 130 olika bibliska figurer. Rosettfönstret var en gåva från Karl VIII år 1485.

Renoverades efter 800 år

Under den franska revolutionen 1789 användes kapellet som kontor och fönstrena skyddades tack vare stora arkivskåp som dolde dem.
När Sainte-Chapelle firade 800-årsjubileum bjöd man på nyrenoverande skinande fönster. Då hade det tagit över 7 år för några av världens skickligaste fönsterrenoverare att utföra det precisionskrävande arbetet. Först monterades alla fönster ner sedan delades de varsamt in i olika delar och rengjordes försiktigt med hjälp av senaste laserteknik. Innan fönstren sammanfogades på nytt förseddes de med ytor med ett nytt glashölje som skydd mot luftföroreningar.