Minska klimatpåverkan

Som ett företag med betydande klimatpåverkan är vi medvetna om behovet av att minska koldioxidutsläppen och vi kommer att fortsätta arbeta med att generellt minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi behöver fortsätta att sälja semesterupplevelser till blomstrande samhällen med vacker natur även i framtiden. Att stoppa klimatförändringar är alltså på lång sikt avgörande för vår bransch som helhet.

Vårt hållbarhetsprogram omfattar flyg, hotell, kryssningar, kontor, butiker och marktransporter. Alla områden ingår i vår verksamhet och varje område har konkreta mål.

TUI-gruppens mål:

Vi ska minska koldioxidutsläppen per passagerarkilometer från vår verksamhet med 10 procent från år 2015 till år 2020 och fortsätta att göra vår flygplansflotta mer bränsleeffektiv.

TUI Nordens mål:

  • Vi ska minska koldioxidutsläppen per passagerarkilomterer från vårt nordiska flygbolag med 5 procent från år 2015 till år 2020
  • År 2020 ska vi källsortera 100 % av avfallet ombord
  • Vi ska erbjuda fler hållbara matalternativ ombord på våra flygplan
  • Vi ska från år 2015 minska vår elförbrukning med 10 % och bara använda fossilfri el på våra marknadskontor

Läs mer om TUI-gruppens strategi (pdf).