Främja reko resande

Vi förlitar oss på att blomstrande samhällen välkomnar våra kunder till resmålen. Därför är det viktigt att det lokala samhället får ta del av fördelarna med turism i form av arbete och utbildningsmöjligheter. Dessutom är det viktigt att mänskliga rättigheter skyddas längs hela värdekedjan.

Ett av våra fokusområden är hotellet – den största delen av semesterupplevelsen. Våra förväntningar på de hotell som arbetar med oss är att de följer social och miljömässig god praxis, respekterar lagar och internationella konventioner om arbetsrätt, skydd av barn och mänskliga rättigheter. TUI ställer därför i kontrakten med hotellen krav på att dessa skall certifiera sig enligt ett hållbarhetscertifieringssystem erkänt av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). TUI stödjer specifikt certifieringssystemet Travelife som är ett globalt system för hållbarhetscertifiering av hotell.

TUI-gruppens mål:

År 2020 ska 10 miljoner kunder bo på ett hotell certifierat enligt Travelife eller annat system erkänt av GSTC.

TUI Nordens mål:

  • Alla Family Life och Blue Star hotell ska vara Travelife-certifierade
  • Vi ska öka vår kunskap om och analysera vår påverkan på människorättsfrågor inom turism
  • Vi ska öka möjligheten att söka och boka hotell med hållbarhetscertifiering online
  • Vi ska förbättra vår kommunikation om hållbarhet till våra kunder under hela deras resa med oss
  • Vi ska utbilda alla våra medarbetare i hållbarhet

Läs mer om TUI-gruppens strategi (pdf).