Hållbarhetscertifierade hotell

Hotellen står för ca 7 % av TUI-gruppens koldioxidutsläpp genom den energianvändning som går åt för uppvärmning av varmvatten, el till belysning och användning av gas i hotellets kök. Stora mängder vatten används också till pooler och bevattning samt till avfall som uppstår som en del i hotellets drift.

Hållbarhetscertifiering enligt Travelife

Vi vill att våra hotell skall vara förebilder när det gäller hållbarhet. Därför ställer vi krav på alla egna TUI hotell och tredjepartshotell som är första ledets underleverantörer med mer än 50 rum att de skall erhålla en Travelifecertifiering eller en annan form av certifiering för hotell som är erkänd av Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Travelife är ett hållbarhetscertifieringssystem som innehåller ett åtagande för hotellet att arbeta med klimat och miljö, likväl som för att värna om mänskliga rättigheter och internationella konventioner för arbetsrätt och skydd av barn. Travelife är utvecklat av reseindustrin med stöd av EU och används av de flesta stora europeiska researrangörerna. Systemet utvecklas kontinuerligt men kräver att hotellet lever upp till ett antal kriterier för miljömässig och social hållbarhet. Särskilt utbildade revisorer gör platsbesök på hotellen och kan neka hotellen certifiering om de inte lever upp till kriterierna.

GSTC är en organisation som ger ut en standard med kriterier för hållbarhetsmärkningar som hotell måste leva upp till. GSTC är en koalition av partners inom ramen för FN och sammanför företag, icke-statliga organisationer, den akademiska världen, individer och samhällen med syftet att främja en ökad förståelse för en mer hållbar turism.

Se vilka certifieringssystem som är erkända av GSTC (på gstcouncil.org).

År 2015 bodde över 5,6 miljoner av TUI-gruppens kunder på ett hotell som erhållit certifiering enligt Travelife eller GSTC. Vår ambition är att öka den siffran till 10 miljoner år 2020 vilket motsvarar ca 50 % av TUI:s kunder idag.

Läs mer om Travlife och andra hållbarhetscertifieringssystem för hotell.

570x208-travlife-sustainability-in-tourism

Exempel på miljöaktiviteter på TUIs hotell

Solenergi i Marocko

På taket till Robinson Club Agadir finns en 950 m2 stor solvärmeanläggning. Solpanelerna som sitter på taken genererar 2 600 kWh per dag. Energin som produceras tillsammans med värmen från air condition-systemet används till att producera varmvatten och för att hålla poolerna varma. Det täcker cirka 70 procent av allt förbrukat varmvatten i hotellrummen. Tack vare framgången med systemet planeras liknande projekt för andra företag och hotell i regionen.

Minskat avfall på Maldiverna

Plastavfall utgör en stor fara för våra hav. Robinson Club Maldives arbetar med en mer hållbar hantering av sitt dricksvatten för att förebygga förorening av havet och hotellet har sedan juni 2013 sin egen vattenrening. Genom osmos avsaltas och renas vattnet och genom att tillföra mineraler och kolsyra förvandlas det renade vattnet till sodavatten som tappas på 7 500 återanvändbara glasflaskor. Flaskorna återanvänds och rengörs lokalt. Tack vare satsningen minskar de mängden av plastavfall, transport och hantering av tidigare cirka 400 000 plastflaskor per år.

Värmegenerator på Mallorca

Tack vare en ny värmeanläggning minskar Robinson Club Cala Serena på Mallorca sina utsläpp. Tre stycken värmepannor på 200 kW som drivs av biomassa genererar varmvatten, värme och uppvärmning av poolerna på anläggningen. Installationen av ett träpelletssystem har dessutom sparat cirka 220 000 liter eldningsolja varje år.