Kryssningar och hållbarhet

TUI driver 13 kryssningsfartyg under de tre varumärkena TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises och Thomson Cruises.

Några av de största miljötumaningarna för kryssningsvärlden är koldioxid-, svavel- och kväveutsläpp och andra små partiklar som orsakar luftföroreningar. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöprestandan på vår flotta och investera i nya, mer bränsleeffektiva fartyg.

TUI Cruises arbetar enligt miljöledningsystemet ISO 14001

2014 och 2015 lanserade TUI Cruises fartygen ”Mein Schiff 3” och ”Mein Schiff 4” som är mer energieffektiva än storleksmässigt jämförbara äldre fartyg. Smarta energiledningssystem, mer effektiv luftkonditionering, innovativ ljusstyrning och användning av spillvärme från motorer till uppvärmning bidrar till en minskade utsläpp. Tack vare avancerad avgasrening och s.k. selektiv katalytisk reduktion kan svavelutsläppen minskas kraftigt.

Fartygen i Hapag Lloyd Cruises är utrustade med modern teknik. Bl.a. finns ett avsaltningssystem för att göra om havsvatten till dricksvatten och biologisk rening av grå- och svartvatten (avloppsvatten). Man använder också den värme som alstras av motorerna i värmeväxlare för att värma kall luft.

Thomson Cruises arbetar också med att förbättra sina operativa rutiner för att effektivisera och minska bränsleförbrukningen, bl.a. körning på en motor som gör att motorns belastning och varvtal kan optimeras för lägsta förbrukning.

kryssningar-hallbarhet-tui