Avstigningsrutiner

Ett par dagar innan kryssningen är slut kommer nödvändig information om avstigning att finnas i din hytt. Rederierna gör upp en turordning vid avstigningen som beror på vilka passagerare som har olika anslutningar att passa. Senast dagen innan ankomst till hamnen får du bagagelappar i olika färger till din hytt. Dessa ska fyllas i med fullständigt namn och adress, sättas fast på resväskan/bagaget och ställas ut i korridoren kvällen innan avstigningen. Din väska kommer samlas in och tas omhand på ett säkert sätt. Avlastningen är effektiv, bagaget tas omhand av hamnpersonal som placerar väskan i ankomsthallen där du sedan hämtar upp den innan avresa från hamnen. Det går även att avstå från den kostnadsfria bagageservicen som beskrivs ovan och själva bära av sitt bagage vid avstigningen.