Allianz avbeställningsförsäkring

Bästa skyddet innan resan för reguljärflygsresor

Vad täcker Allianz avbeställningsförsäkring? Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

• Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
• Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.
• Om din medresenär drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller av annan godkänd anledning måste avboka sin resa och det medför att du måste resa ensam.

Viktigt att veta är att försäkringen inte gäller vid avbeställning som beror på ett medicinskt tillstånd som visat symptom, varit föremål för läkarvård eller ändrad medicinering/behandling i samband med att försäkringen tecknades.

I bokningsdialogen framgår det exakta priset på Allianz avbeställningsförsäkring , 6% per person på resans totala pris, dock minst 295:-.

Villkor giltiga från 25 maj 2018

Villkor giltiga från 1 juli 2017

Kryssning - villkor från 1 januari 2018

Särskilda försäkringsvillkor gäller för dig som ska resa på kryssning.
Villkor för Allianz avbeställningsförsäkring

I bokningsdialogen framgår det exakta priset på Allianz avbeställningsförsäkring , 6% per person på resans totala pris.

Om du behöver avboka resan

Se i våra resevilkoren vad som gäller vid avbokning. Exempelvis när läkarintyg krävs, om återbetalningsregler och annan viktig information. Resevillkoren punkt 3.3