Integritet & säkerhet

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du dokumenten: Personuppgifter, Cookies och När du köper en resa

Vi kommer att göra tillägg i informationen, förnya och förbättra för att du som kund alltid skall veta vad vi samlar in för information och varför.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort delar av dokumentet. Besök därför de här sidorna och kontrollera om något har ändrats.

Om du fortsätter att använda TUIs webbplats sedan ändringar har publicerats på de här sidorna, godkänner du därmed ändringarna.

Genom att boka en resa på tui.se samtycker du till att TUI använder personuppgifter enligt de uppgifter vi har redovisat i Personuppgifter.

Vi handhar alla personliga uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).

Nedladdning av plug-ins eller annan mjukvara

Eftersom TUI bara länkar till information på externa företags webbplatser, t ex Microsoft och Apple, kan vi inte ta något ansvar för deras information.

TUI tar heller inte något ansvar för den information de externa företagen ev samlar in eller för någon information inklusive frågeformulär som deras samarbetspartners genom t ex annonsföretag samlar in.