Bra miljöval
Det här hotellet är miljöcertifierat enligt ISO 14001 eller annat internationellt system för klimat- och miljöanpassning av hotell.
Läs mer om miljöcertifierade hotell